Verksamhet

Kjellis Offset AB är ett familjeägt företag inom grafiska branschen med tillverkning och produktion av trycksaker.
Med kvalitet, pålitlighet och personlig service bygger vi upp långvariga kundrelationer. Vår maskinpark är ändamålsenlig och väl anpassad till den stora variation som efterfrågas. Vi gör trycksaker för alla tillfällen. Stora eller små uppdrag går lika bra.

Miljöpolicy

Kjellis Offset är ett företag inom grafiska branschen med tillverkning och produktion av trycksaker.
• Vi sätter upp tydliga mål i vårt miljöarbete där vi noga följer utvecklingen och arbetar för ständiga förbättringar.
• Vi ska följa gällande lagstiftning och uppfylla bindande krav. Vår strävan är att värna om miljön och att hushålla med naturens resurser som producerande företag.
• Vi ska förebygga föroreningar genom att begränsa användning av kemikalier och att välja de produkter som är minst skadliga för miljö och arbetsmiljö.
• Vi ska omhänderta kemikalie- och färgrester på bästa sätt och övriga restprodukter skall gå till återvinning.
• Våra transporter ska ske med samordning och effektivitet.

Produktion

Vi producerar informationstryck och reklam, foldrar, broschyrer, affischer, tidskrifter, böcker, säljblad, klubbtidningar, flyers, kuvert, blanketter, brevpapper, visitkort m.m. samt det mesta inom efterbehandling som skärning, bigning, falsning, klamring, perforering m.m.
Sedan hösten 2018 har vi även egen limbindning i huset.
Vi fungerar även som projektledare genom vårt nätverk av specialicerade underleverantörer.

Kontakt